Mudeer Townhall – May Week 2

Assalamu’alaikum.

Saya share update and perancangan saya untuk Mudeer:

Update Announcements

 • Pengesahan pelaksanaan kelas.
  Why: Berlaku salah laporan oleh pengajar.
 • Pelajar boleh lihat sejarah pembayaran lepas sendiri.
  Why: pelajar kerap meminta salinan resit lepas.
 • Updated stats page – ideas?
  Why: laporan yang lepas tidak berapa berguna.
 • Peringatan kelas.
  Why: mengelak pelajar membatalkan kelas last-minute.
  Notifikasi perlu dihantar sendiri oleh guru untuk mengelakkan kekeliruan pelajar menerima notifikasi walaupun kelas telah dibatalkan atau ditangguh.

Upcoming Updates (ideas)

 • Jadual – guru boleh masukkan waktu available supaya mudah untuk kenal pasti kekosongan guru dan padankan dengan pelajar.
 • Pelajar boleh pilih lebih daripada satu slot waktu ketika mendaftar.

Saya harap penambahbaikan ini dapat membantu anda kukuhkan lagi pusat pengajian anda.

BarakAllah feekum

Leave a Reply