Panduan Menulis Standard Operating Procedure (SOP)

Setiap oganisasi perlu ada SOP sendiri. Walaupun mungkin ada persamaan dalam SOP yang diguna pakai oleh banyak organisasi dalam sesebuah industri, akan ada juga perbezaan disebabkan faktor-faktor seperti lokasi, budaya kerja, dan sebagainya.

Berikut adalah panduan ringkas, disertakan dengan contoh, yang anda boleh gunakan untuk membantu anda sediakan SOP anda sendiri.

4 Sebab Pentingnya Yuran Simple

Jika harga produk kita terlalu rumit, kita menghadapi risiko customer tidak membeli dengan kita.

Dalam post ini saya terangkan 4 sebab pentingnya yuran simple.

Masalah Tenaga Pengajar Berhenti dan Membawa Pelajar Berhenti Sekali

Masalah tenaga pengajar separuh masa berhenti dan membawa sekali pelajar anda akan menjejas pendapatan dan reputasi pusat pengajian anda.

Tenaga pengajar adalah jentera utama pusat pengajian anda. Mereka akan mempengaruhi persepsi dan brand pusat pengajian anda. Kualiti perkhidmatan anda bergantung kepada kualiti tenaga pengajar anda.

Oleh itu mencari, menjaga dan membentuk tenaga pengajar yang berkualiti sangat penting dalam kejayaan pusat pengajian anda.

Kelas Individu atau Berkumpulan? Mana lebih baik?

Susah untuk kita tentukan secara muktamad mana yang lebih baik, kelas individu atau kelas berkumpulan. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Namun jika dilihat dari sudut kos, kelas berkumpulan lebih kos efektif. Kita akan buat perbandingan kos antara kedua-dua jenis kelas tersebut.

Published
Categorized as tips