Panduan Menulis Standard Operating Procedure (SOP)

Setiap oganisasi perlu ada SOP sendiri. Walaupun mungkin ada persamaan dalam SOP yang diguna pakai oleh banyak organisasi dalam sesebuah industri, akan ada juga perbezaan disebabkan faktor-faktor seperti lokasi, budaya kerja, dan sebagainya.

Berikut adalah panduan ringkas, disertakan dengan contoh, yang anda boleh gunakan untuk membantu anda sediakan SOP anda sendiri.