Kelas Individu atau Berkumpulan? Mana lebih baik?

Susah untuk kita tentukan secara muktamad mana yang lebih baik, kelas individu atau kelas berkumpulan. Kedua-duanya mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing.

Namun jika dilihat dari sudut kos, kelas berkumpulan lebih kos efektif. Kita akan buat perbandingan kos antara kedua-dua jenis kelas tersebut.

Published
Categorized as tips